KOSZALIŃSKI SZTAB RATOWNICTWA

ratownictwo drogowe i przedmedyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ratownictwo Medyczne :

Zespoły ratownictwa medycznego :


 • S – Zespół wyjazdowy specjalistyczny, do 2010 r. również zespół reanimacyjny R (co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny),
 • P – Zespół wyjazdowy podstawowy, do 2010 r. również zespół wypadkowy W (co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych),
 • N – Zespół wyjazdowy neonatologiczny (przewożący dzieci do pierwszego roku życia).
 • OL – Zespół wyjazdowy ogólnolekarskiego (co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym lekarz),
 • T – Zespół wyjazdowy transportowy (co najmniej jedna osoba uprawniona do wykonywania medycznych czynności ratunkowych),

W skład powyższych zespołów wchodzi dodatkowo kierowca-sanitariusz w przypadku gdy żaden z członków zespołu nie posiada odpowiedniego prawa jazdy .

 

  

Zawód ratownik medyczny:Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
 • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;
 • spełnia następujące wymagania:

- ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub;

- ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny", lub;

- posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub;

- posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych .

 

 


 

Wykaz leków , które może podać pacjentowi ratownik medyczny : • Acidum acetylsalicylicum ;
 • hydrochloridum Amiodaroni ;
 • Atropini Sulfas ;
 • Captoprilum ;
 • Clemastinum ;
 • Clonazepamum ;
 • Diazepamum ;
 • Drotaverini hydrochloridum ;
 • Epinephrinum ;
 • Flumazenilum ;
 • Furosemidum ;
 • Glukagon Chlorowodorku ;
 • Glucosum 20%
 • Glucosum 5%
 • Gliceroli Trinitras ;
 • Hydrocortisonum Lub Methylprednisolonum ;
 • Ketoprofenum ;
 • Lidocaini hydrochloridum ;
 • Magnesii Sulfas ;
 • Metoclopramidum ;
 • Midazolamum po konsultacji z lekarzem ;
 • Morphini Sulfas ;
 • Naloxoni hydrochloridum ;
 • Chloridum Natrii 0,9% ;
 • Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny ;
 • Salbutamolum ;
 • Solutio Ringeri ;
 • Tlen medyczny .

Postać oraz droga podania leków zawarta W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia określona z Dnia 14 Stycznia 2009 Roku .

 

 


 

Medyczne czynności ratunkowe , wykonywane przez ratownika medycznego to:

 


- ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych;

- układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń;

- podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

- bez przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych;

- przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:

- rurki ustno – gardłowej;

- rurki nosowo – gardłowej;

- maski krtaniowej;

- rurki krtaniowej;

- konikopunkcji;

- odsysanie dróg oddechowych;

- podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem:

- ręcznie- z użyciem:

- maski twarzowej;

- zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego;

- mechanicznie- z użyciem respiratora;

- intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej;

- wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG;

- wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej;

- wykonanie EKG;

- monitorowanie czynności układu oddechowego;

- monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

- wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej;

- wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu;

- podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu;

- odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej;

- pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych;

- oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności:

- poziomu glukozy w surowicy;

- poziomu elektrolitów w surowicy;

- badania gazometrycznego krwi włośniczkowej;

- opatrywanie ran;

- tamowanie krwotoków;

- unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń;

- unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego;

- odebranie porodu nagłego w warunkach poza szpitalnych;

- segregacja medyczna;

- podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia;

- przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu;

- podanie leków

 


Strona 1 z 2

Losowe Zdjęcie :

Kartka z kalendarz :


Dzisiaj jest: Niedziela
21 Września 2014
Imieniny obchodzą
Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita,
Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz,
Mira

Do końca roku zostało 102 dni.
Zodiak: Panna

Ankiety :

Czy w razie nagłej sytuacji umiał/umiałabyś udzielic pierwszej pomocy :
 
Odpowiedni wiek dla ratownika medycznego twoim zdaniem to :